FYZIKA - 7. toídaZde naleznete vyřešené příklady na skládání sil

Přehled ueiva

Laboratorní práce

Vzorové poíklady

Domácí práce

Pohyb tělesa
Vzorečky
Dráha a rychlost pohybu - prac. list
Atmosférický tlak
Síly a jejich vlastnosti
Vztlak
Pohyb tělesa - shrnutí (teorie)
Dírková komora
Kapaliny
Meteo 1 Průměrná rychlost - příklady Duha
Plyny
Plování těles Dráha, rychlost, čas - příklady
Veličiny
Světelné jevy
Páka Řešené poíklady - rychlost Hustoměr
Tření jak by asi měly vypadat vaše grafy Vztlak
Optika - poíkady - verze A a B Hydrostatický tlak
Řešení po. z 15.10. Hydrostatický tlak - příklad

Kapaliny - pokus

Kladkostroj
Fáze Měsíce
Nakloněná rovina
Páka
Povrchové napětí
GPS
Setrvačnost
Fronta
Teploměr
Těžiště
Tlak
Vedení tepla
Zpit                Úvodní stránka